Profile picture

Menno Wolvers

I write code

Back to home

Gestructureerd testmanagement met TMap

Bij het (door)ontwikkelen van een systeem is het belangrijk om een gestructureerd testproces te hanteren. Een voorbeeld hiervan is TMap.

Voor het implementeren van TMap hanteer je een aantal stappen.

  • Formuleer het project en de testdoelen
  • Prioriteer elke combinatie van kernmerk en deelobject
  • Bepaal per combinatie van kenmerk en deelobject of deze licht of zwaar getest dient te worden
  • Op hoofdlijnen begroten en inplannen
  • Toewijzen van testtechnieken per combinatie van kenmerk en deelobject
  • Als testmanager dien je de opdrachtgever en betrokkenen continue op de hoogte te houden

Testgevallen zijn gebaseerd op input en output. Omdat het systeem nooit volledig getest kan worden is het belangrijk om de input en output zorgvuldig te bepalen. Sommeer alle mogelijke input en output in equilevance classen en kies hier routes uit. Zo vergroot je de kans op het vinden van fouten met een minimaal aantal parameters.

Verschillende testtechnieken

Binnen TMap worden diverse testtechnieken gehanteerd. Hier zijn een aantal van de meest voorkomende uitgelicht. Elke techniek heeft zijn voordelen en samen vormen zij een compleet arsenaal aan solide methoden.

Impliciete testen

Impliciete testen zijn niet expliciet gedefineerd. Zo kan er op bepaalde onderdelen gelet worden zonder dat hier specifieke testgevallen voor geschreven zijn. Denk hierbij aan de usability of performance.

Expliciete testen

Expliciete testen zijn wel gedefineerd en leveren resultaten op door het volgen van vooraf vastgestelde handelingen op basis van kwaliteitseigenschappen. Deze resultaten kunnen vervolgens vergeleken worden met de verwachte resultaten.

Regressie testen

Systemen worden doorontwikkeld wat kan leiden tot nieuwe problemen. Om te garanderen dat ongewijzigde delen van het systeem nog steeds naar behoren functioneren worden regressietesten ingezet.

Real life testen

Een aantal veel voorkomende problemen komen enkel voor wanneer het systeem realistisch gebruikt word. Denk hierbij aan het verwerken van betalingen. Een betaling gaat goet maar bij honderden of duizenden kan het systeem het zwaar krijgen. Hiervoor zijn real-life testen bedacht. Je gebruikt het systeem zo realistisch mogelijk om zaken als crashes en performance te meten.

Semantische testen

Semantische testen (SEM) valideren bij het invoeren van data de relaties aan welke deze gebonden zijn. Denk hierbij aan de relatie tussen je geboortedatum en vandaag, wanneer er een minimale leeftijd van 18 is ingesteld.

Syntactische testen

Syntactische testen (SYN) valideren de syntax van de input en output. Is de datum wel opgeschreven als een datum? Voldoet deze bijvoorbeeld aan dd-mm-yyyy?

Het master testplan

Om te voorkomen dat delen van het systeem dubbel of zelfs helemaal niet getest worden is het master testplan bedacht. Hierin worden alle testdoelen uitgelijnd om zo inzicht te krijgen in de gedekte gebieden. Op basis hiervan kan een risicoanalyse gemaakt worden omdat er één duidelijk overzicht is van alle testdoelen.

Logische testen

Een logisch testgeval beschrijft in logische termen in welke omstandigheden het systeemgedrag getest word, door aan te geven welke testsituaties door het testgeval gedekt worden.

Fysieke testen

Een fysieke test is de concrete uitwerking van een logisch testgeval, waarbij keuzes gemaakt zijn voor de waarden van alle benodigde invoer en instellingen van de omgevingsfactoren.

Kwaliteitsattributen

TMap kent een aantal vooraf gedefineerde kwaliteitsattribuuten waar testgevallen op kunnen controleren. Hieronder zijn er een aantal uitgelicht.

Beheerbaarheid

Het beheren van informatiesystemen met een constance toestroom van nieuwe data is erg belangrijk.

Beveiliging

Het garanderen dat de informatie enkel toegankelijk is voor bevoegden.

Performance

De snelheid waarmee het informatiesysteem individuele en batch operaties uitvoert.

Gebruiksvriendelijk

Het gemak waarmee het informatiesysteem bedient kan worden. Tevens het leren omgaan met het informatiesysteem is van groot belang.

TMap in essentie

In essensie is TMap te beschrijven in een viertal zaken.

  • TMap is gebaseerd op Business Driven Testmanagement
  • TMap is een gestructureerd testproces
  • TMap is een complete gereedschapskist
  • TMap is een adaptive testmethode

Posted on
Aug 21
Written by
Menno
Sharing is caring